CRM Marknadssystem

Kundekartotek 

Värdefull information om kunder och prospekts

Konsten är att först och främst vara i kundens vetskap när det är dags att välja leverantör. SPECTRAs CRM Marknadssystem är ett helt unikt verktyg som stödjer en sådan marknadsbearbetning. Hantering av prospekts är en integrerad del av kundkortet.

Nya prospekts/kunder skapas i kundregistret, så snart det görs en offert eller bokning till kunden alternativt skapar man kunden manuellt i databasen eller via inläsning från fil. 

Relationer till kontaktpersoner, företag och agenter dokumenteras löpande. Deras intressen kartläggs i systemet och omfattar även analyser av hotellets kunder baserat på olika segment, marknadsgrupp och även omsättningsrelaterade parametrar.

 

 

Mailfunktion - kundurval

Man kan enkelt skapa mailings till kunder och prospekts med hjälp av mer än 100 olika kriterier. Detaljeringsgraden från översta koncernnivå till ett dotterbolag med kontaktpersoner eller självklart privatpersoner.

Uppgiftshanteraren styr processen och här följer man lätt med, steg för steg.

 

Udvaelgelsesfunktion