Ledningsinformation & budget

Ledningsinformation kan flera månader i förväg sätta prognos för specifik period på företagets kärnområden. Den här informationen är oerhört värdefull för företagsledningen i samband med planering av olika mässor, aktiviteter och bemanning av personal.

 

Ledelsesinformation

Budget

Även budget kan läggas in direkt i SPECTRA fördelat på respektive grupp, det är därför möjligt att jämnföra realiserad, reserverad och även prognos i budgeten utan att kräva manuella uträkningar i räkneark.

Alla siffror överförs enkelt till Excel direkt från SPECTRA.