Mobile Team & Task Assistant

Förvandlar hotellpersonal till väl fungerande teams

Team & Task Assistant stärker samarbetet, kommunikationen och arbetsprocesserna mellan städ, underhåll, kök och front office.

Flaskhalsar, missförstånd och felkommunikation elimineras genom automatiska statusuppdateringar, realtidskommunikation och dynamisk schemaläggning.

Till exempel, när en gäst checkar ut, får Team och Task Assistant automatiskt besked och schemat ändras dynamiskt, eftersom rummet nu är klart för städning för nästa ankomst. På samma sätt meddelas underhåll automatiskt när städ upptäcker en defekt i ett rum som kanske till och med kan förhindra nästa gäst från att checka in i rummet. Köket får besked när antalet personer förändras på dagens evenemang etc.

Som en app på din smartphone

Appen använder symboler och dessutom kan språk väljas per. användare för att undvika missförstånd

Appen använder symboler och dessutom kan språk väljas per. användare för att undvika missförstånd

Som desktop App

Schemaläggningen är tillgänglig både i desktop och mobilappen

Schemaläggningen är tillgänglig både i desktop och mobilappen

Produktets funktionalitet

Automatisk skapande av uppgifter baserade på reservationer och
  gästens önskemål
Manuell skapande av uppgifter med foto dokumentation
Schemaläggning för personal
Planering och tilldelning av uppgifter med beräkning av arbetstid
• Tilldela uppgifter till teams eller individer
Kontrolllistor och arbetsinstruktioner med bilder via mallar
2-vägs integration med hotellsystem
• Uppdatering av uppgifter i realtid
Köksskärm med en översikt över beställningar för köket baserat på
  reservationer. Ändringar visas i annan färg
• Översikt över slutförda uppgifter eller redo för inspektion
• Kontrolllista för inspektion
Supervisor inspektion
Översikt över status för alla uppgifter